Skolevejleder

Velkommen til Sønder Brarup Danske Skoles erhvervsvejledning.

Skole- og erhvervsvejlederens arbejde har overordnet det formål at skabe et grundlag for, at alle elever, der forlader Sønder Brarup Danske Skole efter 9.- eller 10. klasse, har noget ”at gå hen til”. Det kan være en videregående uddannelse, en læreplads eller noget helt andet, som eleven sammen med forældrene har bestemt sig for.

Skole- og erhvervsvejlederen er, sammen med hele teamet på skolen og ”Berufsinformationszentrum”, bestræbt på at informere om mange af de utallige muligheder, som skoleområdet og arbejds-markedet byder på.

Skole- og erhvervsvejlederen kan ikke følge alle elever til ”vejs ende”, så derfor har forældrene en stor del af ansvaret for, at den enkelte elev har noget tilfredsstillende at tage sig til efter afsluttet skolegang her i Sønder Brarup.